Připravované akce

Nyní není žádná akce ani v plánu, ani ve výhledu, a dokonce ani na obzoru...

 Pokud máte návrh na nějaké další setkání či podobnou aktivitu anebo nějakou připomínku, tak mi napište anebo zavolejte...

 Můžete se podívat na plán mých nejbližších pohotovostí v práci, tyto dny nemůžu na pivo... Ale jinak téměř kdykoliv... Pokud jsem ovšem přítomen zde v okolí… 

   

V hospůdce U Boříka, kde jsme se mnohokrát setkali, se už asi nesejdeme ... Hostinec je už asi definitivně zavřený.

Srazy a setkání, které již proběhly

Ve středu 23.3.2016 proběhla opět U Boříka další "přípravná" schůzka našeho výročního třídního srazu, za účasti Jany H., Dáši F., Milana R. a mne. Kromě vzpomínání na časy minulé, kdy jsme se u některých vzpomínek pořádně zasmáli, jsme v samém závěru schůzky potvrdili, že sraz se uskuteční o týden dříve oproti původnímu návrhu, pokud možno v Ostravě, s možností přespání pro omezený počet zájemců. Veškeré podrobnosti o přípravě srazu a dalších záležitostech s tím spojených jsou na odkazech na této stránce.

V úterý 1.3.2016 se uskutečnil malé, na rychlo naplánované setkání v v restauraci U Boříka. Přítomni byli Jana H., Jaja, Milan a . Původním záměrem bylo probrat možnosti a návrhy našeho chystaného třídního srazu, což proběhlo jen tak okrajově. Většinu času se řešily otázky (jak je obvyklé za přítomnosti některých nejmenovaných spolužáků) jako problémy světové ekonomiky, srovnávání společenských zřízení, budoucnost lidstva, a v neposlední řadě probíhal výpočet (na 3 desetinná místa) serióznosti údajů, udávaných klientům ve fitcentrech. Kdo nevěří, že opravdu rozumíme zcela všemu, ať příště taky přijde.

V pondělí 29.6.2015 jsme se po dlouhé době opět sešli v restauraci Lion v O. Hrabůvce ve složení: Pavel, Milan, Vilém, Lubor, já a ještě spolužák z jiné třídy Petr. Pivo, nealko i občerstvení bylo chutné a osvěžující, pokecali jsme jako obvykle o všem možném.

Mezi těmito uvedenými srazy uběhla dlouhá doba, ale i po tuto dobu jsme se párkrát se spolužáky setkali, ale konkrétní data a účast je již ale lehce zamlžena v propadlišti dějin...

V úterý 24.7.2012 jsme se sešli k malému prázdninovému posezení v restauraci Lion v O. Hrabůvce ve složení: Pavel, Vilém, já a později se ještě dostavil Lubor. Byli jsme tam velmi spokojení, seděli jsme za příjemného letního počasí ve venkovní zahrádce, většina z nás si dávala výborné pivo Svijany,ochutnávali jsme výživné a zdravé brambůrky. Naše debata se zpočátku zabývala tématy jako zpracování dřeva apod., později byla mimo jiné zaměřena na vzpomínky z našeho studentského mládí apod. Žádnou další schůzku jsme zatím nenaplánovali.

Tak jsme se v pondělí 13.2.2012 opět setkali, tentokrát v restauraci U Boříka. Účast byla celkem slušná - přišli Táňa, Milan, já, Pavel H., Jaja a Lubor. Jako obvykle jsme si dali něco k pití (někteří normální nebo nealko pivo, jiní holdovali různým druhům čaje) i k jídlu. Teplota v námi využité místnosti byla téměř použitelná, příště se ale s sebou vezmeme nějaký generátor tepla. Témata našich hovorů byla opět klasická - od vědecky zaměřených debat z oboru fyziky, chemie a energetiky, přes stavebnictví až po konstatování, že nedávné silné mrazy zapříčinily u někoho z nás zamrznutí WC...

V úterý 10.1.2012 jsme se sešli opět v restauraci Zámek Zábřeh. Přítomní byli Vilém, Pavel, Táňa, já a Dáša F. Hovořili jsme o všem možném - o naší nedávné i dávnější minulosti, o blízké budoucnosti a také byly probírány některé otázky z evropských dějin. Občerstvení bylo pestré, největší jedlíci Pavel a já jsme si jako obvykle pochutnali na skvělém místním tataráku. Zatím jsme nevymysleli, kdy se setkáme znovu.

V úterý 15.11.2011 se sešlo v restauraci Zámek Zábřeh jen klasické „skalní“ jádro – Milan, Pavel a . Pohovořili jsme trochu o záležitostech týkajících se stavby domů, odborníci radili, laici naslouchali, přitom jsme si dali (jen Pavel a já) výborné tamní pivo a tatarák, Milan, jsa automobilem, jen nealko a také jakousi pochutinu. Konstatovali jsme, že nějaké další setkání by mohlo proběhnout v Milanově bydlišti v Oldřichovicích, aby si i Milan mohl pochutnmat na pivku. Žádný termín příští „schúze“ jsme ale zatím nestanovili.

V pondělí 5.9.2011 jsme se po prázdninové přestávce opět setkali, tentokrát pro změnu v restauraci Zámek Zábřeh v O. Zábřehu. Účast byla tentokrát o poznání hojnější, na počátku jsme se sešli ve složení Milan, Pavel, Jaja (Jaja ale nevyčkal až do konce akce) a , později přišli Lubor, Petr S. a nakonec na chvíli i Pepa. Naše počáteční venkovní posezení bylo náhle přerušeno silným vichrem a začínajícím deštěm, takže jsme se poté přesunuli do pivnice. Kromě pití jsme si dali i něco k snědku – výborný tatarák a nakonec i nějaké další dobré pochutiny...

Na konci května 2011 se uskutečnil náš výroční „velký“ sraz po 30 letech od maturity. Informace o této události naleznete na stránce gs30.wz.cz anebo na této stránce.

Ve středu 13.4.2011 proběhl U Boříka další mini-sraz, zase jen v omezeném počtu - jako obvykle byli přítomni Milan, Dáša, Jaja (ten ovšem přišel až na závěr setkání) a . Debatovali jsme o přípravě našeho výročního pomaturitního srazu, o jeho různých variantách atd. Žádný přesný a jasný závěr jsme ovšem neučinili, kromě toho, že bude nutno zkontaktovat co nejvíce spolužáků, ať se navzájem poradíme o variantách připravovaného srazu.

Ve středu 1.12.2010 se opět U Boříka setkali pouze tradiční účastníci našich srazů Jaja, Milan R. a já. Bohužel jsem se tentokrát mohl zúčastnit jen krátce, tak jsem jen rychle něco malého snědl a vypil a pozorně jsem si vyslechl Milanovy nevšední názory na různé otázky života a pak opět debatu o různých historických událostech. Jak se pak tyto odborné debaty ubíraly dále, není známo...

Ve čtvrtek 14.10.2010 se uskutečnilo, jako obvykle U Boříka, v nevelkém počtu účastníků naše další setkání, hned úvodem se dostavili "již téměř skalní" účastníci Dáša F., Milan R. a , o něco později přišel (a o to dříve odešel) další skalní účastník Jaja. I tentokrát se debata ubírala převážně směrem vědeckým, mezi probraná témata opět patřila historie, naši předkové, dále trocha fyziky (probírali jsme zdánlivý anebo skutečný rozpor mezi zákony zachování energie a zachování hybnosti a nepružné srážky 2 těles), atd.

V úterý 1.6.2010 jsme se opět po delší době setkali v naší oblíbené hospůdce U Boříka. Na sraz se dostavili: paní profesorka Rapalová, Pavel H., Milan R., Jaja K. a já. Hovořili jsme lehce o výsledcích našich voleb, dále klasicky o současné vnitropolitické i zahraničněpolitické situaci, výhledu do budoucna, o cestování po Německé spolkové i Německé demokratické republice se zaměřením na tamní architekturu a pivo, o problémech v energetice, hutnictví, o podmořské těžbě ropy, o strastech podnikání, atd. No v podstatě jsme (jak již bývá zvykem) probrali téměř všechny světové problémy. Také jsme zavzpomínali na některé profesory a profesorky z našeho gymplu, zvláště na prof. Tichého, se kterým bychom se příležitostně rádi setkali. Samozřejmě jsem v tomto výčtu zajisté na mnohé důležité body tohoto příjemně stráveného večera zapoměl... A taky jsme se dobře napili a někteří i najedli...Další setkání by se teoreticky mohlo uskutečnit v srpnu, ale pravděpodobnost zde není příliš vysoká, tak se možná opět uvidíme až po prázdninách. Zazněl zde i návrh uskutečnit následující setkání u Milana v Oldřichovicích, což nebylo zamítnuto.

V úterý 2.3.2010 se uskutečnilo další, již předem přibližně naplánované setkání, jako obvykle U Boříka. Na naplánovanou dobu začátku akce se dostavili Dáša F. a Milan R, o něco později se z důvodu nezbytného plnění pracovních povinností postupně přiloudaly další osoby, konkrétně , Pavel H. a Petr S. Většina z nás si dala něco dobrého k jídlu, všichni jsme lehce popíjeli své oblíbené nápoje (až do okamžiku, než došla v hostinci celkem důležitá surovina, a to pivo Radegast), slupli jsme i nějaké tyčinky a brambůrky a někteří si na závěr dali štamprli nejmenované karlovarské lihoviny. Milan, před časem se přestěhovavší (ne)daleko od Ostravy, rozvezl autem většinu účastníků k jejich domovům. Další schůzku jsme zatím nenaplánovali, ale už se na nějakou zajisté těšíme.

V pondělí 1.2.2010 proběhl další malý sraz, opět U Boříka, kde se nám to začíná líbit čím dál více. Přítomni byli kromě standardních účastníků Milana, Jaji a mne i Dáša F. a hlavně naše paní profesorka Rapalová. Debata opět probíhala v družné náladě, zavzpomínali jsme na „staré zlaté časy“ během našeho studia na gymplu, někteří účastníci obohacovali naše znalosti o spoustu informací z různých oborů, zejména historie apod. Ke konci srazu jsme se již domluvili na termínu následující akce, viz výše.

V pondělí 2.11.2009 jsme se po delší době opět setkali jako obvykle v restauraci U Boříka v O. Nové Vsi. Přítomni byli klasicky Milan a Jaja a , další přítomnou byla Dáša F. (dříve W.). Pohovořili jsme, jak již bývá zvykem, na téma vzdálená i nedávná historie, budoucnost lidstva a na další podobná vědecká témata.

V pondělí 29.6.2009 v podvečer proběhl další malý sraz, a to již téměř tradičně v restauraci U Boříka, kam jsme se prodrali i přes nečekanou překážku v podobě uzavřené restaurace pro uzavřenou společnost, usedli jsme do naší oblíbené zadní malé místnosti a jali se debatovat o vědeckých i jiných záležitostech. Účast byla v základu klasická, čili Milan, Jaja a moje maličkost, nejvíce vítanými účastnicemi ovšem byly Dáša U. (dříve D.) a Majka H. (dříve M.). Další podobný sraz pravděpodobně proběhne až po prázdninách...

Ve středu 22.4.2009 pravděpodobně proběhla další akce, byla plánovaná v restauraci U Boříka v Nové Vsi. Této akce jsem se bohužel nemohl zúčastnit a dosud ani nevím, jak dopadla. Jakmile zjistím podrobnosti, něco sem napíšu...

Další akce proběhla ve středu 25.3.2009, vyzkoušeli jsme kvalitu posezení, nápojů i poživatin v restauraci U Boříka v ostravské části Nová Ves (takže tentokrát jsme nebyli nikde mimo Ostravu). Účast byla dobrá, dostavili se „skalní“ účastníci Milan, Jaja a moje maličkost. Opět bylo vše domluveno na poslední chvíli, ale tak už to bývá, lepší to asi nebude…

Ve středu 14.1.2009 jsme uskutečnili malou sportovně společenskou akci – šli jsme si po vánocích trochu protáhnout tělo na bazén v Porubě (Milan a) a poté jsme poseděli v tamní restauraci (tam přišla i Jana Horáková). Při tomto posezení jsme vymysleli následující akci.

Ve středu 21.1.2009 jsme se sešli (Vilém, Pavel, Milan, Jana a) v restauraci „U Zlatého kříže“ neboli „U kostela“ v Ludgeřovicích, kde nás čekalo velmi příjemné posezení, výborná jídla i pití, vše za odborného dohledu paní majitelky ... Je to tam moc pěkné a příjemné, někdy bychom tam mohli podobnou akci zopakovat!

 Aktualizováno 09.12.2018 15:03

 Jirka